Yıl: 2017   Sayı: 11

Adile TÜMER, Media SUBAŞI BAYBUĞA, Fatma BİRGİLİ
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞI

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.10
  Özet   Tam Metin
Sevcan FATA, Merlinda ALUŞ, TOKAT, Neşe BAĞARDI, Bülent YILMAZ
2- İNFERTİLİTE SÜRECİNİN TANI VE TEDAVİ AŞAMALARINDA KADINLARIN STRES YAŞAMA DURUMLARI, NEDENLERİ VE ZAMANI

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.9
  Özet   Tam Metin
Güliz ONAT
3- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN “DOĞUM ALGILARI” ÜZERİNDE DÖNÜŞÜM YARATMAK: BİR EĞİTİM MODELLEME ÖRNEĞİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.8
  Özet   Tam Metin
Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, Hava ÖZKAN
4- ANNELERİN DOĞUM SONU DÖNEMDE YAŞAM KALİTESİ VE DESTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.7
  Özet   Tam Metin
Hülya KAMALAK, Ayden ÇOBAN
5- YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN YAŞADIĞI ANTEPARTUM SEMPTOMLARIN GEBELİK UYUMUNA ETKİSİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.6
  Özet   Tam Metin
Yeşim CEYLANTEKİN
6- AFYON’DA ÇALIŞAN ANNELERDE ÇALIŞMANIN EMZİRME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.5
  Özet   Tam Metin
Şenay ÜNSAL ATAN, Oya KAVLAK, Sevgul DÖNMEZ, Ruşen ÖZTÜRK, Duygu GÜLEÇ, Nigar ÇELİK, Banu KARAÖZ WELLER
7- SAĞLIK PROFESYONELLERİN SEZARYEN SONRASI VAGİNAL DOĞUMA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.4
  Özet   Tam Metin
Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Sevgi ÖZKAN
8- KADIN SAĞLIĞINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARI

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
Emine İBİCİ AKÇA, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Meltem AKBAŞ
9- DOĞUM SÜRECİNDE BESLENME

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.3
  Özet   Tam Metin
Zekiye TURAN, Gülşen VURAL
10- ENDOMETRİUM KANSERLİ BİR KADININ JOYCE TRAVELBEE’NİN İNSAN İNSANA İLİŞKİ MODELİ’NE GÖRE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.11
  Özet   Tam Metin