Yıl: 2017   Sayı: 10

Figen Işık ESENAY, Rana YİĞİT, Şeyda BİNAY, Semra ERDOĞAN
1- ÇOCUK KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ROL VE İŞLEVLERİNİ UYGULAMA DURUMLARI İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.1
  Özet   Tam Metin
Gülden ARKAN, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ
2- POSTPARTUM FİZİKSEL SEMPTOM ŞİDDETİ ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.2
  Özet   Tam Metin
Özlem ÇİÇEK, Hülya OKUMUŞ
3- DOĞUMDA ÖZ-YETERLİLİK ALGISI: ÖNEMİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.3
  Özet   Tam Metin
Filiz ÜNAL TOPRAK, Gülşen VURAL
4- NEUMANIN SİSTEM TEORİSİ İLE ENDOMETRİUM KANSERLİ BİR VAKANIN İNCELENMESİ

Doi: 10.17367/JACSD.2017.2.4
  Özet   Tam Metin