Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Kadın Hastalıkları  

Şenay ÜNSAL ATAN, Oya KAVLAK, Sevgul DÖNMEZ, Ruşen ÖZTÜRK, Duygu GÜLEÇ, Nigar ÇELİK, Banu KARAÖZ WELLER
SAĞLIK PROFESYONELLERİN SEZARYEN SONRASI VAGİNAL DOĞUMA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
 
Amaç: Bu araştırma, sağlık profesyonellerinin sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) ile ilgili bilgi ve görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Method: Bu tanımlayıcı tasarım araştırması üç merkezde gerçekleştirilmiştir. Örneklemin büyüklüğü 188 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından literatürdeki araştırma formlarına uygun olarak 36 maddelik bir anket formu geliştirilmiştir. Bulgular: Sezaryen sonrası vajinal doğumun sağlıklı olup olmadığı sorusuna sağlık profesyonellerinin %46.8’i emin değilim, %36.2’si ise sağlıklı değil yanıtını vermiştir. Sağlık profesyonellerinin %93.1’i VBAC sonrasında uterus rüptürü riskini belirtmişlerdir. Sağlık profesyonellerinin yalnızca %38.8’i SSVD ile ilgili bilgilerini yeterli bulduklarını, %35.1’i kurumlarında SSVD uygulandığını ifade etmişlerdir. Sağlık profesyonellerinin %32.4’ü SSVD yaygınlaşmasını istediğini, %19.7’si bu konuyla ilgili sağlık profesyonellerine ve halka eğitim verilmesi gerektiğini, %2.7’si konuyla ilgili sağlık profesyonellerinin ön yargılarının kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. “Kendinizin/eşinizin SSVD yapmasını ister misiniz?” sorusuna, sağlık profesyonellerinin %20.7’si kendisinin ya da eşinin sezaryen sonrası vajinal doğum yapmasını istediğini belirtmiştir. Sonuç: Sağlık profesyonelleri VBAC’ e yönelik uygulanacak geçerli ve kabul edilebilir bir doğum yöntemi olarak eğitilmeli ve halkında bu farkındalığı arttırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Sağlığı, Doğum

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.4

OPINIONS AND KNOWLEDGE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS ON VAGINAL BIRTH AFTER CAESAREAN SECTION
 
Objectives:This survey was conducted to evaluate the knowledge and opinions of healthcare professionals regarding vaginal birth after cesarean section (VBAC). Methods: This descriptive design survey was conducted at three tertiary centers. The sample size was 188 participants. A 36-item questionnaire form was developed by the investigators in accordance with survey forms in the literature. Results: The question, "Is VBAC healthy?", was answered with "I am not sure" and "It is unhealthy" by 46.8% and 36.2% of the healthcare professionals, respectively. A total of 93.1% of healthcare professionals asserted the risk of uterine rupture after VBAC. Only 38.8% of the healthcare professionals found their knowledge of VBAC to be sufficient. Thirty-two percent of the participants desired more extensive use of VBAC, 19.7% insisted on education for healthcare professionals and 2.7% emphasized the need to remedy prejudices and biases prevalent among healthcare professionals. The question "Would you or your partner prefer to deliver by VBAC?" elicited affirmative responses from only 20.7% of healthcare professionals. Conclusion: Awareness of the population should be raised and healthcare professionals should be educated on VBAC as an applicable and acceptable delivery method to be performed.

Keywords: Women, Health, Birth

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.4

Tam Metin