Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Çocuk Sağlığı  

Ayla KAYA, Şerife TUTAR GÜVEN, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
PRETERM YENİDOĞANLARIN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIM UYGULAMALARINDA KANITA DAYALI HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
 
Sağlık alanında bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi hemşirelik bakımında güncel kanıtların gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak bakım kalitesi artmakta ve buna bağlı olarak preterm bebeklerin hayatta kalma oranı yükselmektedir. Son yıllarda ventilatör desteğinin sağlanması, antenatal steroid kullanımı, surfaktan uygulaması gibi yöntemlerin kullanılması ile perinatal mortalite oldukça azalmıştır. Ancak bu gelişmelerin yanı sıra erken doğum ve yoğun bakım ortamındaki bakım şartlarına bağlı olarak kalıcı nörogelişimsel problemler, öğrenme bozuklukları, davranış problemleri, motor becerilerde azalma gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Erken doğumla birlikte bebek, beyin gelişimi için optimal bir ortam olan anne karnından ayrılarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gürültülü, parlak ışıklı ve hareketli ortama yerleştirilmektedir. Heidelise Als 1980’den beri yaptığı çalışmalarla preterm bebeklerin gelişimlerini desteklemek ve korumak amacıyla "Sinaktif Teori"yi geliştirmiş ve bu teoriden yola çıkarak "Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı"nı oluşturmuştur. Bu derlemenin amacı; preterm yenidoğanlar için geliştirilmiş bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım uygulamalarında kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımları, bu alanda yapılan randomize kontrollü çalışmalar ve sistematik derleme sonuçları ile ilgili bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Kanıt Temelli Hemşirelik Yaklaşımları, Preterm Yenidoğan, Gelişimsel Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.6

EVIDENCE BASED NURSING APPROACHES IN INDIVIDUALIZED SUPPORTIVE DEVELOPMENTAL CARE PROGRAM DEVELOPED FOR PRETERM NEWBORNS
 
The rapid advancement of science and technology in the field of health sciences necessitates the need for current evidence in nursing care. Especially in neonatal intensive care units, the quality of care is increasing due to technological improvements and the survival rate of preterm infants is increased accordingly. In recent years, perinatal mortality has decreased considerably through the use of ventilator support, antenatal steroid use, and surfactant administration. However, in addition to these developments, problems such as permanent neuro-developmental problems, learning disorders, behavioral problems, and declined motor skills occur depending on preterm birth and conditions of care in intensive care setting. As a result of preterm birth, newborn is separated from the mother's womb, which is an optimal environment for brain development, and a noisy, brightly lit and moving center is placed in the neonatal intensive care unit. In studies conducted since 1980, Heidelise Als developed "Synactive Theory" in order to support and protect development of preterm infants and generated "Individualized Supportive Developmental Care Program" based on this theory. The aim of the present review is to provide information about evidence-based nursing approaches in individualized supportive developmental care practices developed for preterm newborns as well as the randomized controlled studies conducted on this issue, and the results of systematic review.

Keywords: Evidence Based Nursing Approach, Preterm Newborn, Developmental Care, Neonatal Intensive Care

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.6

Tam Metin