Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Çocuk Sağlığı  

Şerife TUTAR GÜVEN, Ayşegül İŞLER DALGIÇ
PREMATÜRE YENİDOĞANLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEKLEYİCİ GELİŞİMSEL BAKIM PROGRAMI
 
Dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon preterm doğum meydana gelmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde ventilatör desteği, antenatal steroid kullanımı, surfaktan uygulaması gibi ileri teknolojik yöntemlerin kullanılması ile perinatal mortalite oranı azalmakta ancak morbidite artmaktadır. Pretermler, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde genellikle ağrılı girişimlerin oluşturduğu stres, yüksek düzeyde gürültü ve ışık, bozulmuş uyku örüntüsü ve anneden ayrılmaya maruz kalmaktadırlar. Bu çevresel faktörlerden beyin gelişimi olumsuz yönde etkilenmekte ve bebekte gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunların önlenmesine yönelik prematüre bebeklerin davranış organizasyonunu sağlamada 1980’li yıllarda Heidelise Als tarafından "Sinaktif Teoriye" temellendirilerek, "Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Programı" geliştirilmiştir. Morbiditenin azaltılması ve bu bebeklerde herhangi bir sekel kalmadan sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerinde yenidoğan hemşirelerinin profesyonel uygulamaları son derece önemlidir. Bu profesyonel hemşirelik uygulamalarının merkezinde, prematüre yenidoğanlar için geliştirilmiş bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım programı yer almaktadır. Bu programın bilinmesi ve uygulanması yenidoğan sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu derlemenin amacı, prematüre yenidoğanlar için geliştirilmiş bireyselleştirilmiş destekleyici gelişimsel bakım programının temel kavramları, bileşenleri, önemi ve yenidoğan hemşiresinin rolü hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Prematüre, Yenidoğan Yoğun Bakım, Gelişimsel Bakım, Hemşirelik Bakımı

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.004

AN INDIVIDUALIZED SUPPORTIVE DEVELOPMENTAL CARE PROGRAM DEVELOPED FOR PREMATURE NEWBORNS
 
Each year about 13 million babies are born prematurely in the world. In developed countries, perinatal mortality rates have fallen, but morbidity has increased in recent years with the use of advanced technological methods such ventilator support, antenatal steroids and surfactants. In neonatal intensive care units, premature babies are mostly exposed to stress, because of painful procedures, loud noises, bright lights and disrupted sleep patterns. They are also separated from their mothers. These environmental factors negatively affect brain development and can also cause developmental disabilities and neurological disorders. "The Individualized Supportive Developmental Care Program," based on "Synactive Theory" created by Heidelise Als in 1980s, was developed to manage premature babies' behavior to prevent these problems. The professional practices of neonatal nurses are highly important in reducing morbidity rates and for premature newborns to live healthfully without experiencing sequelae of any kind. The individualized supportive developmental care program developed for premature newborns is at the core of these professional nursing practices. Knowledge and application of this program is vital for newborn health. The purpose of this collection is to explain the individualized supportive developmental care program developed for premature newborns and to emphasize its importance.

Keywords: Premature, Neonatal Intensive Care, Developmental Care, Nursing Care

Doi: 10.17367/JACSD.2017.1.004

Tam Metin