Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, ELİF YAĞMUR GÜR, Serap EJDER APAY
MATERNAL PLASENTAFAJİYE DAİR HERŞEY
 
Maternal plasentafaji, genel olarak doğumdan sonra plasentanın tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır. Antik Mısırda uygulandığına yönelik bazı kanıtlar ve Yahudi-Hristiyan dini geleneklerinin artması ve Pagan dinlerinin baskılanması ile de plasentafajinin durduğuna yönelik teoriler bulunmaktadır. Plasentafajinin potansiyel yararlarını açıklamak için yürütülen araştırmalarda, postpartum dönemde kullanılan kapsül formdaki plasentayla kadınların vücutlarından kaybettikleri hormon, vitamin ve mineralleri geri alabilecekleri belirtilmiştir. Ancak postpartum periyotta plasenta tüketiminin tromboemboli, laktasyonun azalması vb. birtakım risklere de yol açabileceği vurgulanmıştır. Avrupa, Avustralya ve Amerika’da plasentalarını tüketmeyi tercih eden kadın sayısı son zamanlarda hızla artış göstermektedir. Sağlık bakım profesyonellerinin konuyla ilgili sorulara daha net bilgilerle cevap verebilmesi için uygulamayla ilgili bilgi sahibi olması önemlidir. Ayrıca plasentafajiye yönelik tutum ve ön yargıların belirlenmesi ve plasentafaji ile kültür arasındaki ilişkinin incelenmesi için de araştırmaların yapılması önerilebilir. Yapılan literatür taramasında ülkemizde plasentafaji ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle yeniden gündeme gelen maternal plasentafaji literatür bilgisi kapsamında derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Maternal, Plasentafaji, Plasenta Tüketimi

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.1

EVERYTHING ABOUT MATERNAL PLACENTOPHAGY
 
Maternal placentophagy is generally defined as the consumption of placenta after birth. There are some evidences that it is practiced in Ancient Egypt and there are also theories claiming that placentophagy stops with the increase of Jewish-Christian’s traditions and suppression of Pagan religions. In the studies conducted to explain the potential benefits of placentophagy have indicated that women can retake hormones, vitamins and minerals that they have lost from their bodies by using encapsulated form of placenta in the postpartum. However, it is emphasized that placenta consumption during postpartum may lead to some risks such as decrease of thromboembolism and lactation. Population of women who prefer to consume their placenta has increased rapidly in Europe, Australia, and America in recent years. It is important that healthcare professionals have knowledge about the application in order to respond more clearly to questions related to the topic. Also it can be recommended to conduct studies for determining attitudes and prejudices towards placentophagy and investigating the relationship between placentophagy and culture. In the literature review, no relative study has been found in Turkey. Therefore it was reviewed within the scope of literatüre.

Keywords: Maternal, Placentophagy, Placenta Consumption

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.1

Tam Metin