Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Kadın Hastalıkları  

Gülşen VURAL
KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE EZBERLERE DAYALI DÜŞÜNCE VE UYGULAMALARIN BOZULMASI
 
Bir metni akılda tutmak olarak tanımlanan ezberlemenin olumlu sonuçları olmakla birlikte, değişimi engelleme benzeri olumsuz sonuçları da bulunmaktadır. Tıpta başarılı uygulamalar; araştırma, gözlem ve deneylere dayanır. Bu nedenle sağlık ekibi üyeleri bilgilerini güncellemediklerinde ve farklılıkları dikkate almadıklarında uygulamaları etkisiz hale gelebilir. Hemşireler farklı kültürel, biyolojik ve sosyolojik özelliklere sahip olan bireylere bakım verdikleri için ezbere dayalı bakım önemli sorunlara yol açmaktadır. Doğum sırasında annenin hareketlerinin sınırlandırılması ezbere dayalı bakıma örnek olarak verilebilir. Doğum sırasında anneye dik pozisyon verilmesi doğumun birinci evresini bir saat kısaltarak bebeğin doğum kanalından ilerlemek için en uygun pozisyonu bulmasına yardım eder. Hemşirelik alanında tüm uygulamalar ezbere dayalı değildir kuşkusuz. Bu nedenle uygulamalarımıza yeni bilgilerin ışığında eleştirel bakarak ezbere dayalı bakım verip vermediğimizi düşünmemiz gerekir. Ezbere dayalı düşünce ve uygulamaları bozmak; güncel olmayan ve değişimi engelleyen tüm uygulama ve görüşlerin değiştirilmesi olarak tanımlanabilir. Anahtar Kelimeler: Bakım, Bilgi, Değişim, Hemşirelik

Anahtar Kelimeler: Bakım, Bilgi, Değişim, Hemşirelik

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.3

BREAKING MEMORIZED IDEAS AND PRACTICES IN WOMEN’S HEALTH NURSING
 
Memorization, which can be defined as keeping a text in mind, has positive results as well as negative results like preventing change. Successful practices in medicine depend on research, observation, experiment. Thus, when practitioners do not keep updating their knowledges and do not consider diffirences their practices become ineffective. Since nurses provide care for individuals with various cultural, biological and sociological characteristics, important problems occur with regard to memorized ideas. Restriction of mobilization of mothers during labor based on memorization can be given as an example. Upright position of mothers shortens the duration of first phase of birth one hour and helps the baby move to find the most suitable position. Not all of the practices in the nursing field are based on memorization of course. Therefore we should have a critical approach towards our practices in the light of new knowledge and think whether we are using memorized ideas/practices or not. Breaking the memorized ideas and practices can be defined as changing all invalid habits which resist any kind of change and development. Key Words: Care, Knowledge, Change, Nursing

Keywords: Care, Knowledge, Change, Nursing

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.3

Tam Metin