Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Kadın Hastalıkları  

Ruken YAĞIZ, Özlem DEMİREL BOZKURT, Ümran SEVİL
DOĞUM TOPU: PEANUT BALL
 
Kadın hayatının en uzun ve en verimli çağları olan cinsel olgunluk döneminde, kadının doğurganlığı en üst düzeydedir. Doğurganlık çağında yaşanan aşırı zor doğum eylemi ve sık aralıklarla doğum yapmak kadının pelvik destek yapılarını etkileyerek doğum eylemini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle doğuma hazırlık sürecinde ve doğum sonu dönemde pelvik destek yapılarını güçlendirmeye yönelik egzersizler yapılması önem kazanmaktadır. Günümüzde doğuma hazırlıkta ve hem de doğum sırasında kullanılabilen “Peanut Ball”, pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersiz yapmaya yardımcı alternatif bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derlemenin amacı, pelvik kaslarının güçlendirmesinde kullanılan yeni bir egzersiz topu olan “Peanut Ball” tanıtmak ve egzersizin önemini vurgulamaktır. Sağlık profesyonellerinin, bireylerin sağlık ve iyilik halini koruma, bozulduğu durumlarda iyileştirme ve sürdürmede sorumlulukları bulunmaktadır. Bu amaç doğrultunda, pelvik destek yapılarını güçlendirilmesinde yeni bir yöntem olan Peanut Ball egzersizlerinin uygulanışı ve eğitimi konusunda sağlık profesyonellerinin farkındalıklarının arttırılması ve konu ile ilgili kanıta dayalı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peanut Ball, Doğum, Doğum Topu, Gebelik

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.5

BIRTH BALL: PEANUT BALL
 
During the sexual maturity period, which is the longest and most productive age of women's life, the fertility of the woman is at the highest level. Excessive labor and frequent births in the age of fertility make labor difficult whereas affect the pelvic support of the woman. For this reason, it is important to perform exercises to strengthen pelvic support during birth preparation and postpartum period. Nowadays, "Peanut Ball", which can be used both during birth preparation and birth, comes out as an alternative method of exercising to strengthen the pelvic floor muscles. The aim of this review introduce "Peanut Ball", a new exercise ball used to strengthen the pelvic muscles, and to emphasize the importance of exercise. Health professionals have an obligation to protect and improve the health and well-being of individuals, and to improve and maintain them when impaired. For this purpose, it is necessary to increase the awareness of health professionals about the application and training of Peanut Ball exercises, which is a new method of strengthening pelvic support structures, and to make studies based on the relevant evidence.

Keywords: Peanut Ball, Labor, Birth Ball, Pregnancy

Doi: 10.17367/JACSD.2018.2.5

Tam Metin