Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Emine İBİCİ AKÇA, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Meltem AKBAŞ
DOĞUM SÜRECİNDE BESLENME
 
Doğum sürecinde beslenme tartışmalı konulardan biridir. Oral alım kısıtlamasının olası faydaları, zararları ve/veya bu süreçte tamamen aç bırakma ve intravenöz beslenme tartışmalı konular arasındadır. Bazı kültürlerde geçmişte ve günümüzde doğum sürecinde beslenme ve taleplerin karşılanmasına yardım etmek ve doğumu kolaylaştırmak amacıyla yiyecek ve sıvı tüketilmesine izin verilmektedir. Çoğu doğum merkezinde bazı kadınların doğum sürecinde buz küplerini emmeleri, su yudumlamaları veya bazı sıvıları (su, açık çay, meyve suyu, sade kahve ve sporcu içecekleri vb.) ılımlı miktarlarda tüketmeleri olumlu doğum deneyimi sağlaması bakımından önerilse de doğum sürecinde yiyecek ve sıvı alımını kısıtlama politikaları oldukça yaygın uygulamalar arasında yer almaktadır. Doğum sürecinde oral alım kısıtlamasına yönelik önemli kuruluşların görüşleri sağlık politikalarının şekillenmesinde oldukça önemlidir. Bu makale ile gebelerin doğum sürecinde oral alımına yönelik tarihsel süreç, oral alımın yararları, riskleri, çeşitli kuruluşların bu konudaki görüşleri kapsamlı literatür incelemesi yapılarak derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oral Alım, Beslenme, Doğum Deneyimi

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.3

NUTRITION DURING LABOR
 
Nutrition during labor process is a controversial topic. Potential benefits or harms of oral intake restrictions, complete starvation during this process and intravenous nourishment are among controversial issues. In some cultures, in the past and present, consumption of food and liquids has been allowed in order to help to meet the demands and for nutrition, and to facilitate the labor. While it is recommended for some women to use ice-cubes, sip water or consume average amounts of some liquids (water, weak tea, juice, plain coffee and sports drinks, etc.) in majority of birthing centers in order to facilitate positive labor experience, restriction policies on food and liquids during labor process are still quite common. Opinions of important institutions regarding oral intake restrictions during labor process are significant in shaping health policies. The article arranges the information about historical process regarding oral intake during labor process, benefits and risks of oral intake, opinions of various institutions about the issue based on in-depth literature review.

Keywords: Oral Intake, Nutrition, Labor Experience

Doi: 10.17367/JACSD.2017.3.3

Tam Metin