Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Özlem MUCUK, Hava ÖZKAN
DOĞUM SONRASI ANNELERİN DOĞUM MEMNUNİYETİ VE ANNELİK ROL KAZANIMINDA EBENİN ROLÜ
 
Bu derlemenin amacı doğum memnuniyeti ve annelik rolü arasındaki ilişki hakkında farkındalık oluşturmaktır. Doğum kadının özel deneyimlerindendir. Bu özel olay, anneliğe geçiş için önemli ölçüde fiziksel, sosyal ve duygusal değişimlerin yaşandığı bir sürece işaret eder. Bu süreçte, annenin memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla yapılan araştırmalar; sağlık hizmetlerinin gelişmesi, süregelen sağlık politikalarının gözden geçirilmesi için önemli olmakla birlikte anne ve yenidoğan sağlığının en üst düzeye çıkarılması ve anne bebek ilişkisinin erken başlatılması konularında da önem arz etmektedir. Fakat kadının sağlığını ve yaşam boyunca sağlık kalitesini olumsuz etkileyen en önemli sağlık sorunları bu dönemlerde yaşanmaktadır. Günümüzde sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde en önemli ve en sık kullanılan ölçütlerden biri hizmet alan bireylerin memnuniyetidir. Kadınların doğum memnuniyeti, kendi sağlığı, bebeğinin sağlığı ve olumlu aile ilişkileri açısından son derece önemlidir. Olumlu bir doğum deneyimleyen anne bebeğini olumlu algılar, bebeğine karşı olumlu duygular hissedip annelik rolüne adaptasyonunu kolaylaştırır. Kadınların ebeden aldığı destek, ebenin kadınlara gösterdiği saygı, onlara karşı ılımlı davranması, sorularına açıklayıcı yanıt vermesi, daima ulaşılabilir olması; kısacası mesleksel davranması, kadınların memnuniyeti için önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne, Annelik Rolü, Doğum, Doğum Memnuniyeti

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.2

THE ROLE OF MIDWIFE’ IN THE ACQUISITION OF MOTHERHOOD ROLES IN REFERENCE TO POSTNATAL SATISFACTION OF MOTHERS
 
The aim of this review is to raise awareness about the relationship between childbirth satisfaction and motherhood role. Childbirth is one of the experiences, which is very special for women. This special event refers to a process, where notable physical, social, and emotional changes are experienced in the transition to motherhood. In this process, the studies conducted to measure childbirth satisfaction are important in improving health services, and revising the ongoing health policies as well as maximizing maternal and neonatal health, and triggering mother-infant relationship as soon as possible. However, the most important health problems that affect women's health and life-long health quality are experienced in this period. Today, one of the most important and most frequently used criteria in the evaluation of the quality of health care is the individual satisfaction in relation to services. Satisfaction of women during the time of childbirth and afterwards is extremely important in terms of her and baby's health as well as being important for leading the way to positive family relationships. The support provided by midwives to women, midwives' respect, modest approach, informative responses towards women, and being accessible all the time, which constitute their professional behaviorS, are all very mportant for the satisfaction and contentedness of women.

Keywords: Mother, Motherhood Role, Birth, Satisfaction During/After Childbirth

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.2

Tam Metin