Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Ebelik Anabilim Dalı  

Seda GÖNCÜ SERHATLIOĞLU, Nazan KARAHAN
DOĞUM MEMNUNİYETİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Doğum, kadın yaşamındaki en mucizevi olaylardan biridir ve sadece bebek için değil aynı zamanda kadının anneliğe geçişinde bir yeniden doğuş süreci olarak anlamlandırılır. Uluslararası Ebelik Felsefesi, doğumun gereksiz girişimlerden korunması gereken, kadın ve ailesi için etkileyici bir deneyim olduğunu ve bu deneyimin memnuniyetle hatırlanması gerektiğini savunmaktadır. Doğum memnuniyeti hem kadının kendi sağlığı hem de bebeğin sağlığı ve olumlu aile ilişkileri açısından son derece önemli bir konudur. Çünkü olumsuz bir doğum deneyimi anne bebek bağlanmasında yetersizlik, emzirme sorunları, postpartum depresyon, posttravmatik stres bozukluğu, sonraki doğumlarda sezaryen isteği, kürtaj olma oranında artış, cinsel disfonksiyon, bebek ihmal ve istismarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, doğum hizmetlerinde yer alan tüm sağlık çalışanları doğumda memnuniyeti etkileyen faktörler, etkili iletişim becerileri, doğum desteği, ilaçsız ağrıyla baş etme yöntemleri gibi konularda bilgi sahibi olmalı ve bilgileri hizmet içi eğitimlerle güncellenmelidir. Ayrıca kurumun memnuniyet sonuçları düzenli olarak çalışanlarla paylaşılmalı ve geri bildirim olanağı sağlanmalıdır. Bu derlemenin amacı doğum memnuniyeti ve etkileyen faktörler konusunda farkındalık yaratmak ve güncel literatür bilgisini paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğum, Ebe, Ebelik, Memnuniyet

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.8

BIRTH SATISFACTION AND AFFECTING FACTORS
 
Birth is one of the most miraculous events in women’s life and signified as a process of rebirth not only for the baby but also for the mother on the transition period to woman's motherhood. International Midwifery Philosophy advocates that birth is an impressive experience for women and their families which should be protected from unnecessary interferences and should be remembered with pleasure. Birth satisfaction is an extremely important issue in terms of both women and baby’s health and positive family relationships. Because a negative birth experience may cause to an inadequate bonding between mother and baby, breastfeeding problems, postpartum depression, posttraumatic stress disorder, caesarean request for the next births, increase in the rate of having abortion, sexual dysfunction, negligence and exploitation of the baby. For this reason, all health workers in delivery services should be knowledgeable about the factors effecting satisfaction at birth, effective good and cooperative communication skills, birth support, and methods of coping with pain without medication. Their education should be updated with in-service trainings. In addition, the satisfaction results of the institution should be regularly shared with employees and feedback should be provided to them. This review aims to create awareness on birth satisfaction and shares current information of the literature.

Keywords: Birth, Midwive, Midwifery, Satisfaction

Doi: 10.17367/JACSD.2018.1.8

Tam Metin