Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi    Yıl: 2018   Sayı: 14

Gülbu TANRIVERDİ, Özden ERDEM
1- HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DOĞRULTUSUNDA BİR REHBER ÖNERİSİ:BEBEK BAKIMINDA GELENEKSEL UYGULAMALARI TANILAMA REHBERİ

Doi: 10.17367/JACSD.2018.3.1
  Özet   Tam Metin
Gamze TESKERECİ, Elif ÖZÇETİN, İlkay BOZ
2- İNFERTİLİTEDE UMUDUN ANLAMI, UMUTSUZLUK VE UMUT PANDÜLÜ: SİSTEMATİK LİTERATÜR DERLEME

Doi: 10.17367/JACSD.2018.3.2
  Özet   Tam Metin
İlknur GÖKŞİN, Ayten ŞENTÜRK ERENEL
3- GEBELERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17367/JACSD.2018.3.3
  Özet   Tam Metin
Rukiye TÜRK, Hatice BIÇAKCI
4- HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA İLİŞKİN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17367/JACSD.2018.3.4
  Özet   Tam Metin
Yasemin ÖZTÜRK, Elif GÜRSOY
5- KADINLARIN PAP SMEAR TESTİNE VE SERVİKS KANSERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE TESTİ YAPTIRMAMA NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17367/JACSD.2018.3.5
  Özet   Tam Metin
Mehtap UZUN AKSOY, Elif GÜRSOY
6- OLUMLU BİR GEBELİK DENEYİMİ İÇİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ANTENATAL BAKIM ÖNERİLERİ (2016)

Doi: 10.17367/JACSD.2018.3.6
  Özet   Tam Metin