Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi    Yıl: 2017   Sayı: 11

Adile TÜMER, Media SUBAŞI BAYBUĞA, Fatma BİRGİLİ
1- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞI

  Özet   Tam Metin
Sevcan FATA, Merlinda ALUŞ, TOKAT, Neşe BAĞARDI, Bülent YILMAZ
2- İNFERTİLİTE SÜRECİNİN TANI VE TEDAVİ AŞAMALARINDA KADINLARIN STRES YAŞAMA DURUMLARI, NEDENLERİ VE ZAMANI

  Özet   Tam Metin
Güliz ONAT
3- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN “DOĞUM ALGILARI” ÜZERİNDE DÖNÜŞÜM YARATMAK: BİR EĞİTİM MODELLEME ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, Hava ÖZKAN
4- ANNELERİN DOĞUM SONU DÖNEMDE YAŞAM KALİTESİ VE DESTEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Hülya KAMALAK, Ayden ÇOBAN
5- YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN YAŞADIĞI ANTEPARTUM SEMPTOMLARIN GEBELİK UYUMUNA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Yeşim CEYLANTEKİN
6- AFYON’DA ÇALIŞAN ANNELERDE ÇALIŞMANIN EMZİRME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Şenay ÜNSAL ATAN, Oya KAVLAK, Sevgul DÖNMEZ, Ruşen ÖZTÜRK, Duygu GÜLEÇ, Nigar ÇELİK, Banu KARAÖZ WELLER
7- SAĞLIK PROFESYONELLERİN SEZARYEN SONRASI VAGİNAL DOĞUMA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

  Özet   Tam Metin
Sinem GÖRAL TÜRKCÜ, Sevgi ÖZKAN
8- KADIN SAĞLIĞINDA REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARI

  Özet   Tam Metin
Emine İBİCİ AKÇA, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Meltem AKBAŞ
9- DOĞUM SÜRECİNDE BESLENME

  Özet   Tam Metin
Zekiye TURAN, Gülşen VURAL
10- ENDOMETRİUM KANSERLİ BİR KADININ JOYCE TRAVELBEE’NİN İNSAN İNSANA İLİŞKİ MODELİ’NE GÖRE İNCELENMESİ: OLGU SUNUMU

  Özet   Tam Metin